شوندا ریمز / آموزش نویسندگی تلویزیون

برنامه های تلویزیونی عالی بسازید شوندا ریمز یک تهیه کننده تلوزیونی، فیلم نامه نویس، و مولف ۴۸ ساله آمریکایی است. او…
70,000 تومان

دن براوون / فیلم نامه نویسی مهیج

دن براوون : صفحاتی دلهره آمیز خلق کنید تا کنون بیش از ۲۵۰ میلیون نسخه از فیلمنامه های مهیج او…
70,000 تومان