هاوارد شولتز / آموزش رهبری کسب و کار و تجارت

کسب و کاری ماندگار بسازید مدیرعامل سابق استارباکس، هاوارد شولتز که کودکی خود را در محله های پایین شهر سپری…
80,000 تومان

پاول کراگمن/ آموزش اقتصاد و جامعه شناسی

مثل یک اقتصاد دان فکر کنید در کنار پاول کراگمن پاول کراگمن یک اقتصاد دان ۶۵ ساله است و نویسنده…
100,000 تومان

دیوید اکسلرود و کارل راو / آموزش کمپین و تبلیغات و پیام رسانی

 پیروزی در انتخابات در کنار دیوید اکسلرود دیوید اکسلرود و کارل راو بینشی به استراتژی های پیروزی در کمپین را به شما ارائه می…
70,000 تومان