دکتر جین گودال / آموزش حفاظت محیط زیست

دست به کار شوید برای محیط زیست دکتر جین گودال یک نخستین شناس و انسان شناس 84 ساله انگلیسی است، که…
70,000 تومان

کریس هدفیلد / آموزش هوا فضا و فضانوردی

اکتشاف ناشناخته ها کریس هدفیلد یک فضانورد، مهندس و خلبان جنگی 59 ساله کانادایی است که رویای 9 سالگی خود برای رفتن به فضا…
70,000 تومان